Zespół

 

 

Przewodniczący
      Ignacy Brees          Przewodniczący 
Bartłomiej Sieradzki
Koordynator ŚTP – Lublin
Klaudia Rejkiewicz
Członek zespołu

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Rymuza
Project Manager
Mateusz Orbaczewski
Project Manager