Sojusz dla kompetencji

Sojusz dla kompetencji

To projekt Forum Młodych Lewiatan odpowiadający na rosnące problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednio przygotowanych merytorycznie i zmotywowanych młodych pracowników na stanowiska „entry level”. Są to najczęściej studenci i absolwenci, którzy dopiero wejdą na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. Są to najczęściej osoby, które nie wiedzą jak zachowywać się na rynku pracy, aby jak najszybciej znaleźć odpowiedniego pracodawcę, u którego może się rozwijać. Wynika to z faktu, iż na uczelniach nie przekazuje się wiedzy o rynku pracy lub jest to robione jedynie punktowo i nieregularnie (pojedyncze warsztaty organizowane na uczelniach, najczęściej w większych miastach). Miejscem, gdzie student może otrzymać pomoc w tym zakresie jest biuro karier, które często nie jest wypromowane, a rektorzy uczelni nie widzą potrzeby zwiększonego wsparcia dla tej jednostki.

Odpowiedzią na te problemy są działania podejmowane w ramach projektu:

1) Spotkania pracowników biur karier z pracownikami działów HR w firmach – dzięki temu integrujemy instytucje i osoby, którym zależy na poprawie status quo; spotkania mają na celu omówienie wybranego problemu związanego z zatrudnianiem osób młodych na rynku pracy oraz wypracowanie rekomendacji, które zostaną zebrane w cyklicznej publikacji

2) Publikacje – zebrane w jednym miejscu wypracowane rekomendacje dla polepszenia sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz pracodawców chcących ich zatrudniać


[]
1 Step 1
Pobierz rekomendację z ostatniego spotkania Sojuszu dla kompetencji!
Imię i nazwisko
Previous
Next

3) Szkolenia merytoryczne i dotyczące zarządzania dla pracowników biur karier
– organizowane przez pracodawców po to, aby wspólnie podnosić jakość współpracy na linii biuro karier a pracodawca oraz dla zapewnienia wsparcia pracownikom biur karier

4) Akademia Młodego Pracownika – cykliczne działanie mające na celu przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy w formie wystandaryzowanego warsztatu prowadzone przez dedykowanego wykwalifikowanego trenera; z racji swojego neutralnego charakteru (sylabus warsztatu zakłada przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne niezależnie od branży czy pracodawcy, np. wiedza o sobie, umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach, znajomość mechanizmów rynku pracy, itd.) Akademia będzie mogła być przeprowadzona na dowolnej uczelni, a fakt ukończenia Akademii przez studenta będzie oznaczał konkretną wiedzę, jaką posiada absolwent, który przeszedł przez Akademię. Po warsztacie uczestnik (na warsztacie będą max. 30 osobowe grupy) uda się do biura karier na swojej uczelni, aby ugruntować i pogłębić wiedzę zdobytą na warsztacie z wykwalifikowanym doradcą zawodowym oraz zdobyć jego rekomendację do pracodawcy, który zaoferuje mu praktykę, staż lub pracę.

5) Platforma online – osoby, które ukończą Akademię Młodego Pracownika, będą dostępne na platformie internetowej, która umożliwi pracodawcom i przyszłym pracownikom kontakt w sprawie stażu, praktyki lub pracy.