O nas

Forum Młodych jest organizacją młodzieżową typu non-profit działającą przy Konfederacji Lewiatan – największym związku pracodawców w Polsce i jedynym wchodzącym w skład międzynarodowej organizacji BusinessEurope.

W Forum Młodych kształtujemy postawy przedsiębiorcze i odpowiedzialność społeczną wśród młodych ludzi tak, aby świadomi siebie i swojego potencjału budowali przyszłość Polski, również na arenie międzynarodowej.

Realizujemy naszą misję poprzez szkolenia, kampanie społeczne, pokazywanie dobrych przykładów i praktyk, przekazywanie wiedzy między pokoleniami w czasie debat oraz indywidualnego mentoringu, promujemy wspieranie się i wymianę wiedzy wśród organizacji młodzieżowych w Polsce, wspieramy w budowaniu sieci kontaktów organizacji młodzieżowych. Głównym kryterium jakim się kierujemy przy planowaniu działań to jakość realizowanych projektów.

Skupiamy osoby, które chcą się spełniać zawodowo, mają energię do działania, pełnych pasji, szukających inspiracji do rozwoju i planujących założyć swoją działalność gospodarczą lub społeczną. Istniejemy aby wspierać osoby aktywne, przedsiębiorcze z wysokim poczuciem odpowiedzialności. Łączymy ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, którzy wspierają się w rozwoju zawodowym i osobistym. Jednym z naszych celów jest stworzenie społeczności przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy wspierają się w rozwijaniu swojej działalności.