Inicjatywa 3

Polityka młodzieżowa

Bierzemy udział w konsultacjach społecznych, proponujemy własne rozwiązania, które mają doprowadzić do polepszenia sytuacji ludzi młodych w Polsce.