Inicjatywa 2

Rynek pracy

Pomagamy też młodym w trudnym momencie jakim jest wejście na rynek pracy – z nami jest to łatwiejsze!